Συνεργαζόμενοι Φορείς

https://www.hackair.eu

To hackAIR είναι μια δωρεάν πλατφόρμα ανοιχτής τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες αφενός να έχουν άμεση πληροφόρηση για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν, και αφετέρου να συνεισφέρουν σε αυτή την πρωτοβουλία με δικές τους μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου στο www.hackair.eu αλλά και ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με λογισμικό Android και iOS.

Χορηγοί