Είμαστε μια ομάδα μαθητών των τάξεων Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Καντά και στο πλαίσιο της δράσης «school.envolveglobal» αποφασίσαμε τη δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «AIRΜΕΙΣ». Η έδρα της επιχείρησης είναι Ομήρου 15, Βριλήσσια, Αττικής.

Αποστολή της AIRΜΕΙΣ είναι να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωσή της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και η Περιβαλλοντική Ανάπτυξη.

Η καινοτομία: Είναι η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην Ελλάδα που χαρτογραφεί την ατμοσφαιρική ρύπανση ανά Δήμο.

Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αφορούν τον εκάστοτε Δήμο και ανεβαίνουν σε μια εφαρμογή, την οποία μπορούν να εγκαταστήσουν δωρεάν ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως είναι οι Ο.Τ.Α, η Πολιτική Προστασία, έτσι ώστε να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων είναι υψηλά.

Επίσης διαθέτει μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την οργάνωση και διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τόσο από το Δήμο όσο και από τους πολίτες, μέσω της ενεργού συμμετοχής τους.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση AIRΜΕΙΣ:

  • Χαρτογραφεί την ατμοσφαιρική ρύπανση ανά Δήμο
  • Εκπαιδεύει τους πολίτες να κάνουν μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων
  • Παρέχει στους πολίτες βελτιωμένες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης που ζουν
  • Προσφέρει πληροφορίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Η ομάδα μας

Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος

Πρόεδρος

Ελπίδα Λεμονίδη

Διευθύντρια Marketing

Γιώργος Σφακιωτάκης

Διευθυντής Παραγωγής

Στέλιος Μαρκάκης

Διευθυντής Οικονομικών