Μετρήσεις

Οι αισθητήρες μας τεχνολογίας arduino χαρτογραφούν την ατμοσφαιρική ρύπναση ανα Δήμο και προσφέρουν άμεσα αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά μην την ποιότητα του αέρα.