Δράσεις

Ενημερώσαμε διαδικτυακά για το προϊόν μας το Δήμαρχο Βριλησσίων κύριο Ξενοφώντα Μανιατογιάννη.

Ενημερώσαμε τη σχολική κοινότητα για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.